“Circular Response” (การอภิปรายแบบตอบกลับ)

การประขุมสัมนาที่เหมาะกับกลุ่มคนประมาณ 8-15 คน จัดสถานที่สัมนาให้เป็นโต๊ะกลมที่ทุกคนหันหน้าเข้าหากันประธานการสัมนาจะเป็นผู้เสนอหัวข้อ เนื้อหาและปัญหาให้รับฟังร่วมกัน จากนั้นเริ่มที่คนถัดจากประธานได้พูดจาอภิปรายตามความคิดความต้องการของตนเองเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แล้วเรียงกันไปทางขวามือพูดทีละคนจนครบทุกคน