การสัมนา ด้านบัญชี

งานสัมมนาหัวข้อเรื่องบัญชีที่น่าสนใจในปี 2561

การที่จะเป็นนักบัญชีได้นั้นจะต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เพราะงานด้านการเงินหรือการบัญชีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องทำอย่างรอบคอบรวมถึงต้องมีความรู้ที่จะทำงานสาขานี้จริงๆ โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้มีคนที่เรียนจบบัญชีค่อนข้างมาก แต่บางคนเรียนมาก็จริงพอถึงเวลากลับทำงานที่เกี่ยวกับงานบัญชีไม่ได้เลย หวังแค่ว่าถ้าจบบัญชีมาตลาดแรงงานคงรับเข้าทำงานได้ง่ายกว่าจบสาขาอื่น ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นความคิดที่ผิด ในสายงานบัญชีนั้นก่อนที่จะรับเข้าทำงานจะต้องมีการตรวจสอบประวัติการผ่านงานเสียก่อนว่ามีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในสายงานขนาดไหน ในการทำบัญชีนั้นจะต้องเป็นคนที่ละเอียด รอบคอบเพราะตำแหน่งนี้ถ้าหากทำงานผิดพลาดไปแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทางบริษัทได้

การสัมนาบัญชี

หลายคนนั้นที่จบบัญชีมาอาจจะหาความรู้เพิ่มได้จากการท่องโลกอินเตอร์เน็ต หรืออีกทางคือการได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการทำบัญชี ซึ่งปี 2561 นี้มีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมากมายจากวิทยาการที่มากด้วยความสามารถรวมถึงความรู้ทางบัญชีจริงๆ มาแนะนำการทำงานเพื่อให้เรามีประสิทธิภาพมากที่สุด วันนี้เราจะยกหัวข้อในการสัมมนาในเดือนธันวาคม ปี 2561 ที่น่าสนใจ เพื่อทุกคนนั้นจะได้มีแนวทางในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเริ่มต้นปีใหม่พร้อมกับนำความรู้ใหม่ๆ เข้าไปทำงาน

หัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีที่น่าสนใจ

  • วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลาสัมมนา 09.00-16.30 โดยอาจารย์เกชา สมใจเพ็ง เปิดการสัมมนาเรื่องการบันทึกบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชีในรูปแบบปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐาน ที่โรงแรมที.เค พาเลซ ค่าเข้าร่วมสัมมนา 1,712 บาท (รวม Vat7%)
  • วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลาสัมมนา 09.00 – 16.30 โดยดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข เปิดการสัมมนาเรื่อง กลยุทธในการวิเคราะห์งบการเงิน ที่โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ ค่าเข้าร่วมสัมมนา 5,029 (รวม Vat7%)
  • วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลาสัมมนา 09.00-16.30 โดยดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร เปิดการสัมมนาเรื่อง การยื่นงบทางการเงิน รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อนำส่งงบประมาณการเงินต่อสรรพากรในปี 2562 ที่โรงแรมเอ.ดี อเวนิว ค่าเข้าร่วมสัมมนา 1,712 (รวม Vat7%)
  • วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลาสัมมนา 09.00 – 16.00 โดยดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เปิดการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหางานบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากรการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ที่โรงแรม S31 ค่าเข้าร่วมสัมมนา 5,564 (รวม Vat7%)
  • วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลาสัมมนา 09.00 – 16.00 โดยดร.สมชาย เลิศภรมย์สุข เปิดสัมมนาเรื่อง การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานบัญชี ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ค่าเข้าร่วมสัมมนา 4,815 (รวม Vat7%)

นอกเหนือจากหัวข้อ วันที่ที่จัดงานสัมมนาดังกล่าวที่เรายกตัวอย่างมาให้ ล้วนแต่เป็นการสัมมนาที่น่าสนใจมากๆ สำหรับงานบัญชี ดังนั้นถ้าหากมีโอกาส คุณควรเข้าไปร่วมสัมมนาสักครั้ง แล้วนำมาพัฒนาตนเอง คุณจะรู้การทำงานของคุณมีศักยภาพมากขึ้น