กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนการสัมมนา

การจัดการ”สัมนา”ทุกครั้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าหลังจากจบการสัมนา สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับประโยชน์อะไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรสู่องค์กรและเกิดการพัฒนาคนและองค์กรอย่างไรบ้าง การจัดการสัมมาต้องมีการออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างให้สอดคล่องและสนับสนุนกับวัตถุแระสงค์ดังกล่าว และกิจกรรมเหล่านั้นก็จะต้องทำมีส่วนทำให้วัตถประสงค์บรรลุผล ไม่ใส่กิจกรรมที่เปล่าประโยชน์หรือเห็นผลได้ยากลงไปในการสัมนาเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาในการสัมนาที่มีอยู่จำกัด