การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์คืออะไร

การสัมนาผ่านเว็บไซต์หรือคำภาษาอังกฤษคือ Webinar เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Web-based-seminer ซึ่งอธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือ การสัมนาผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง รูปแบบการสัมนาโดยรวมในทางปฎิบัติก็จะมีรูปแบบไม่ต่างกับการเข้าร่วมสัมนาในสถานที่ตามที่เคยมีการสัมนาทั่ว ๆ ไป แต่การสัมนาออนไลน์หรือสัมนาผ่านเว็บไซต์ผู้สร้างกอิจกรรมสัมนาจะกำหนดหัวข้อเป็นครั้ง ๆ ไปและมีการเปิดให้เข้าร่วมสัมนาโดยผ่านเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นครั้งคราวตามเวลาที่ได้นัดหมายกัน จำนวนของผู้พูดและผู้ฟังทาง แอดมินหรือผู้ดูแลเว็บไซต์จะกำหนดจำนวนหรือไม่ก็ได้ รูปแบบการสัมนาโดยมากแล้วผู้เข้าร่วมก็สามารถที่จะสื่อสารกลับ สอบถาม ออกความคิดเห็นได้สดออนไลน์เช่นกัน

 

โปรแกรมที่ใช้ในการสัมนาผ่านเว็บไซต์มีอยู่ 2 โปรแกรมก็คือ โปรแกรม Webiner และ Web-conference ในการสัมนาผ่านเว็บไซต์จะมีด้วยกัน 2 รู)แบบก็คือ การสัมนาแบบไลฟ์สด ในรูปแบบ เรียลไทม์ ซึ่งผู้ร่วมเข้าสัมนาผ่านเว็บไซต์เองก็จะสามารถพูด สอบถามและแสดงความรู้สึกความคิดเห็นโต้ตอบได้เลย กับอีกระบบจะเป็นการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนำมาเปิดให้ดูในภายหลังตามช่วงเวลาที่นัดกันเอาไว้ ข้อดีก็คือสามารถที่จะเปิดดูซ้ำย้อนหลังได้ถ้าต้องการ

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีในการจัดการสัมนาผ่านเว็บไซต์ก็คือ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เนต ลำโพง โทรศัพท์ เพราะการพูดสื่อสารของวิทยากรในการสัมนาผ่านเว็บไซต์จะเป็นระบบพูดผ่านสัญญาณโทรศัพท์ ในส่าวนของผู้เข้าร่วมฟังสัมนาอาจจะมีแค่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนตและลำโพงก็เพียงพอ ข้อดีของการสัมนาผ่านเว็บไซต์ก้คือ ประหยัด ปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย พรีเซนเทชั่นจะชัดมาก ด้วยระบบที่แยกกันระหว่างภาพและเสียง ซ฿งภาพจะออกมาทางคอมพิวเตอร์และเสียงทางโทรศัพท์ ทำให้ผู้บรรยายสามารถบรรยายผ่านสไลต์ไกด้อย่างสะดวกซึ่งมีแอดมินเป็นผู้อำนวยความสะดวกเปลี่ยนสไลด์ให้ มีการเลือกผู้เข้าร่วมในการสัมนาได้อย่างอิสระ สื่อสารและหากลุ่มคนสัมนาได้ง่าย หลากหลาย

แต่การสัมนาผ่านเว็บไซต์ก็มีข้อเสียอยู๋บ้างเช่นกันคือจะมีค่าใช้จ่ายรายเดืทอนซึ่งถ้าผู้จัดสัมนากำหนดสมาชิกเข้าร่วมที่ตายตัวก็จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นมา บางครั้งการส่งภาพสัมนาอาจจะเป็นไปได้ไม่ราบรื่นเพราะไม่สามารถส่งผ่านกล้องเว็บแคมได้ ระบบโทรศัพท์เป็นส่วนสำคัญถ้าระบบโทรศัพท์บางพื้นที่ไม่ดีก็เกิดเป็นอุปสรรคในการสัมนาได้ ก่อนการสัมนาอาจไม่สามารถทดสอบระบบก่อนได้ การบริหารจัดการและควบคุมเหตุการณ์ บรรยากาศการสัมนาออกจะเป็นไปได้ยากถ้ามีผู้เข้าร่วมสัมนาที่หลากหลาย นับว่าการประชุมสัมนาผ่านเว็บไซต์เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนและองค์กรอย่างดีทีเดียว ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับการจัดการและการเรียนรู้และนำไปใช้ด้วย